کلیدواژه‌ها = نظام‎نامۀ اخلاقی انجمن مشاوره و روان‎شناسی آمریکا (APA/ACA)
تعداد مقالات: 1
1. سنجشِ بنیان‎های روشی و شناختیِ نظام‎نامه‎ اصول اخلاقی مشاورۀ ایالات متحده‎ آمریکا

دوره 15، شماره 29، پاییز و زمستان 1400، صفحه 85-101

سید علی صدرالحفاظی؛ مسعود آذربایجانی