نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

2 عضو هیئت علمی گروه روان‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

جهت ارائه یک تحلیل روان‌شناختی از «انسان کامل در قرآن» و به دنبال آن، پاسخگویی به این سؤال که «چگونه می‌توان محتواهای قرآنی مربوط به انسان کامل را ساختاری روان‌شناختی داد؟». روش پژوهش عبارت بود از تحلیل مفهومی و نظری مفاهیم مربوط به «انسان کامل» با روش‌شناسی رایج در حوزه‌های علمیه و علوم اسلامی، این تحقیق با بررسی و تحلیل آیات قرآن در مورد انسان‌های برتر، فهرستی از معادل‌های انسان کامل را از قرآن استنباط نمود. آنگاه با التزام به مفاهیم آیات قرآن به قالب‌ریزی آن در مفاهیم اساسی دانش‌ روان‌شناسی پرداخت.براساس دستاوردهای این تحقیق که رویکردی میان‌رشته‌ای را تعقیب کرده، ویژگی‌های انسان کامل در چهار دستۀ شناختی، رفتاری، عاطفی و سه‌جنبه‌ای از قرآن را استخراج و در قالب چند مدل تصویری ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Psychological Approach to "Perfect Man in the Quran"

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taqhi Mohammadi 1
  • Mohammad Reza Salaryfar 2

چکیده [English]

The aim of this study was to provide a psychological analysis of the "perfect man in the Qur'an" and consequently to answer this question: "How can Quranic content related to the perfect man be presented in a psychological structure?". The research was performed by theoretical and conceptual analysis of concepts related to the "perfect man" using the common methodology in the religious seminaries and Islamic sciences. The author of the present research study first investigated and analyzed verses of the Qur'an about superior human beings, and then he made a list of Quranic examples of perfect man. He finally presented these Quranic concepts in the form of basic concepts of psychology while keeping in mind not to alter nor misrepresent them. According to the achievements of this research study, characteristics of perfect man are presented in four groups: cognitive, behavioral, emotional and three-fold. They are extracted from the Quran and presented in the form of visual models. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perfect Man
  • the Qur'an
  • Psychology
  • Cognition
  • Behavior
  • Emotion