تبیین علل و زمینه‌های خشونت خانگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه روان‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی علل و زمینه‌های خشونت خانگی علیه زنان است. بدین منظور، یک فراتحلیل نظری بر روی تعداد زیادی از پژوهش‌های انجام شده قبلی، اعم از داخل و خارج کشور انجام شد. یافته‌ها نشان داد که علل خشونت در سه دسته فردی، تعامل بین فردی و اجتماعی محدود می‌شود. علل فردی، در جنبه­های زیستی (مانند هورمن­های مردانه و توان بدنی بالاتر مردان) و روان‌شناختی (مانند تندخویی، دمدمی‌مزاجی، بدگمانی، حالت انفعالی مردان همسرآزار، ناکامی، ضعف اخلاقی و اعتیاد)، علل تعامل میان فردی در جنبه‌هایی، مانند جنسیت، اقتدارگرایی مردانه در خانواده، یادگیری اجتماعی، و مشکلات ارتباطی (مانند اسناد منفی، تعارض و بزهکاری) و علل اجتماعی در جنبه‌های اقتصادی (مانند بیکاری، مشاغل کارگری و درآمد کم) و فرهنگی (مانند پذیرش اجتماعی خشونت، پیش‌داوری نسبت به زنان و...)، مورد بحث قرار گرفت. هر سه دسته عوامل سهم قابل توجهی در خشونت خانگی دارند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Explanation of the Causes and Grounds of Domestic Violence

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Salarifar
چکیده [English]

 
The aim of this research is to study the causes and grounds of domestic violence against women. Thus, a theoretical meta-analysis was performed on several previous Iranian and other research works. The results show that the causes of violence against women are restricted to personal, interpersonal, and social categories. The personal causes can be biological (such as male hormones and physical ability) or psychological (such as suspicion, immorality and addiction). The interpersonal causes include various factors such as gender, social learning and relational problems (such as conflict and felony). The social causes include economic (unemployment, low income) and cultural (social acceptance of violence, prejudgments about women) factors, which will be discussed in detail.

کلیدواژه‌ها [English]

  • domestic violence
  • immorality
  • addiction
  • gender
  • personal characteristics