نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دوره کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه اصفهان

چکیده

بهداشت روان به معنی وجود تعادل و انسجام فراگیر در ابعاد جسمانی و نفسانی انسان است. اندیشه‌ی سالم درباره‌ی شناخت خود و جهان هستی، رسیدن به خودپنداره‌ی مثبت و عزت نفس، داشتن روابط متعادل با دیگران و توانایی دوری از رذایل و گناهان از عوامل ایجادکننده‌ی بهداشت روانی هستند.‌ در این میان، ادعیه‌ای که از طریق معصومان(ع) به ما رسیده‌اند، عالی‌ترین تعالیم را در مورد ایجاد این عوامل دارند. صحیفه‌ی سجادیه یکی از این منابع غنی و در دسترس است. هدف این تحقیق استنتاج اصول بهداشت روانی از این کتاب گران‌قدر است. روش آن به صورت توصیفی همراه با بررسی و انطباق فرازهای مختلف دعا با استانداردهای مورد قبول بهداشت روانی، در ابعاد شناختی، عاطفی، رفتاری و اجتماعی است. هدف اصلی از تدوین این مقاله، ‌‌پاسخ به این پرسش است که صحیفه‌ی سجادیه چه راهکارهایی در مورد بهداشت روان و سلامت روح ارایه می‌دهد؟

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Mental health principles from Sahifeh Sajjadieh perspective

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Mir-shah Jafari 1
  • Najmeh Taghavi-Nasab 2

چکیده [English]

This review paper attempts to answer the question “do Imams’ (PBUH) prayers affect daily life and mental health of individuals who read them faithfully?”. In order to answer this question, Imam Sajjad’s (PBUH) prayers have been selected as sample and thus were analyzed by content. Hence, its various topics have been compared to standards accepted by mental health in terms of cognitive, emotional, behavioral, and social aspects. Finally, it was concluded that the philosophy of prayer is not only a request of God and accordingly his response, but it is for that someone who prays can hear his/her sayings; prayer is more than a demand and it is truly an instruction, repetition and induction by which persons can identify themselves, universe and the creator, coping better with life problems and improving their relations with God, universe and society

کلیدواژه‌ها [English]

  • mental health
  • Sahifeh Sajjadieh
  • Prayer