نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه روان‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

در این جستار آثار دینداری از دیدگاه جیمز بحث شده، جیمز ثمرات دین را به طور کلی تحت عنوان «قداست» با ویژگی‌های زهد، قوت قلب، خلوص و مهرورزی مشخص می‌کند. در این مقاله آثار دینداری از منظر جیمز در شش بخش معنوی، اخلاقی، معرفتی، عاطفی - هیجانی، سلامت و بهداشت روانی و بالاخره انسجام شخصیت و یکپارچگی هویت بررسی شده است. ملاحظات پایانی این جستار در محورهای جذابیت بحث آثار دینداری، نقد مبنای پراگماتیسم در آثار دینداری، پذیرش نگاه کارکردگرایانه در موضوعاتی که غایات عملی دارند، نقد انحصار آثار در ابعاد فردی و بالاخره نقد سنخ‌شناسی روان‌شناختی جیمز در مورد افراد سلیم‌العقل و ناخوش‌روان ذکر شده است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Religiousness effects from William James's perspective

نویسنده [English]

  • Masood Azarbaijani

چکیده [English]

In this essay, effects of religiousness based on William James's viewpoint have been discussed. He believes that religiousness has some effects including sanctity (holiness) which here is characterized as asceticism, purity, kindness, and so on. In the present article, religiousness effects have been debated in the form of 6 sections – spiritual, ethical, epistemological, emotional, mental health, and personality or identity integrity. In concluding remarks of this essay, some related issues of religiousness effects, criticism on pragmatism, acceptance of pragmatic view and a couple of critics on James's standpoints have been mentioned

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religiousness
  • William James
  • Religion psychology
  • pragmatism