آیا صبر همان تاب‌آوری است؟ مفهوم‌سازی کاربردی صبر برای شرایط بحرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله، تهران، ایران

10.30471/psy.2020.6113.1649

چکیده

در دهه‌های اخیر دو اصطلاح «تابآوری» و «صبر» پژوهش‌های زیادی را به‌سوی خود جلب کرده‌اند. اکنون پرسش این است که آیا این دو متغیر دارای یک سازه هستند یا دو سازه مختلف دارند؟ چه شباهت و تفاوت‌هایی بین این دو وجود دارد؟ این مطالعه از نوع کیفی (تحلیلی) است که به روش مروری انجام شد که ترکیبی از روش مرور سیستماتیک، تحلیل محتوا و مرور ادبیات بود. اطلاعات از منابع کتاب و مقاله جمع‎آوری شد. نتایج نشان داد که صبر شامل تاب‎آوری و فراتر از آن است. به لحاظ سازه‎‎های مفهومی صبر شامل بازداری از خشم، بازداری از شهوات، شکیبایی، استقامت، انتظار و گشایش عقل است؛ در حالی که سازه‎های مفهومی تاب‎آوری شامل تحمل‎پذیری، انطباق، بازگشت، سازگاری، افزایش ظرفیت و تغییر و بازسازی است. به همین ترتیب فرایند رشد صبر عبارتند از: بازداری هیجانی؛ شکیبایی؛ استقامت؛ انتظار و کمال. پس می‎توان نتیجه‎گیری کرد که روش صبر بهعنوان یک مدل در سبک زندگی اسلامی می‌تواند هم در پیشگیری و مداخله و هم در رشد و تکامل آدمی، به‌ویژه در مداخلات مرتبط با بحران به کار رود. این رویکرد می‌تواند جایگزین مناسبی برای دیدگاه‎های هیجان‌مدار و تاب‎آوری باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Is the Patience the Resilience? Applied Conceptualization of Patience for Critical Situations

نویسنده [English]

  • Khodabakhsh Ahmadi
Professor of Behavioral Science Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences
چکیده [English]

Over recent decades, many researches have been done on "resilience" and "patience". The question is whether these two variables have one construct or have two different constructs; what similarities and differences they have. This study was a qualitative (analytical) research conducted with a review method, which was a combination of systematic review, content analysis, and literature review. The data were collected from books and articles. The results demonstrated that the patience includes the resilience and beyond. In terms of conceptual constructs, the patience includes the avoidance of anger, the avoidance of lusts, forbearance, perseverance, waiting, and the openness of mind; while, the conceptual constructs of the resilience include tolerance, adaption, return, compatibility, capacity increase, and change and reformation. In such manner, emotional restraint, forbearance, perseverance, waiting, and perfection are the process of patience growth. Therefore, it can be concluded that the patience, as a model in Islamic lifestyle, can be used in prevention and intervention, as well as human growth and evolution, especially in interventions related to crisis. This approach can be a good alternative to emotion-oriented and resilience views.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Patience
  • resilience
  • theory-making
  • crisis
  • Emotion