نویسنده = راضیه فتاحی
تعداد مقالات: 3
2. بررسی رابطه بین شادکامی و گرایش‌های معنوی در دانشجویان دانشگاه اصفهان

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1390، صفحه 85-98

راضیه فتاحی؛ حمید طاهر نشاط‌دوست؛ مهدی ربیعی؛ احسان شریفی


3. ساخت و اعتبار‌یابی پرسشنامه گرایش به ذِکر در دانشجویان دانشگاه اصفهان

دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1389، صفحه 95-110

مهرداد کلانتری؛ راضیه فتاحی