نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری قرآن و روانشناسی و عضو گروه علوم تربیتی موسسه آموزش عالی بنت‌الهدی

2 دانشجوی دکتری دانشکده روان‌‌شناسی دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی جامعه‌المصطفی العالمیه

3 دانشیار روانشناسی تربیتی و عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه

چکیده

پژوهش حاضر با هدف هنجاریابی مجدد پرسشنامه کارآمدی خانواده (S.FEQI) انجام شد. جامعه آماری پژوهش دانشجویان متأهل کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه­ها و طلاب متأهل سطح دو و سه حوزه­های علمیه شهر قم بود که تعداد 391نفر از آنان به صورت نمونه­گیری در دسترس انتخاب شد. داده‌ها با استفاده از نظریه کلاسیک اندازه‌گیری و نظریه پرسش‌ـ پاسخ و توسط نرم‌افزارهای SPSS، MULTILOG و R تجزیه و تحلیل شد. نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر نشان داد که قدرت تمییز و میزان آگاهی 19 پرسش به اندازه کافی نیست، گزینه‌هایی که نشان‌دهنده کارآیی «بسیار کم» و «کم» هستند، نمی‌توانند پاسخ‌گویان را از هم تفکیک کنند، از این‌رو می‌توان این دو گزینه را با هم ترکیب و پرسشنامه را اصلاح کرد. درنهایت پرسشنامه کارآیی خانواده با شصت پرسش می‌تواند سه مؤلفه بینشی، حقوقی و اخلاقی را به ترتیب با 20، 14 و 26 پرسش اندازه‌گیری کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Renormalizing the Questionnaire of Family Efficiency Measurement Using Item Response Theory

نویسندگان [English]

  • Jafar Hoshyari 1
  • Hasan Taghian 2
  • Mohammad Mehdi saforaee Parizi 3

چکیده [English]

This study was conducted in order to renormalize the questionnaire of family efficiency measurement (S.FEQI). The population was married undergraduate and graduate students and married hawzah students of levels 2 and 3 in the city of Qom. 391 students were selected among them by convenience sampling. The data were analyzed with the help of classical test theory and item response theory and also by SPSS, MULTILOG, and R softwares. The study results showed that the differentiation power and awareness level of 19 items are not enough and the items that show the very low and low efficiencies can not differentiate the respondents. Therefore, these two items can be merged and then the questionnaire can be corrected. Finally, the questionnaire of family efficiency with 60 items is able to measure insight, legal, and moral components with, respectively, 20, 14, and 26 items. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family
  • Efficiency
  • renormalizing
  • students
  • hawzah students

منابع

جدیری، جعفر (1387)، رابطه رضامندی زناشویی (براساس معیارهای دینی) با ثبات هیجانی در دانش­پژوهان مؤسسه امام خمینی (و ساخت مقیاس رضامندی زناشویی براساس معیارهای دینی)، پایان­نامه کارشناسی ارشد روان­شناسی، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
دردشتی، احمدرضا (1391)، مقایسه کارآمدی خانواده والدین شاغل و خانواده پدر شاغل از نگاه پدران، پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
سازمان ثبت احوال کل کشور (1391)، نرخ ازدواج و طلاق در ایران و سایر کشورها. محزون، علی‌اکبر. مدیر کل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال. http://www.sabteahval.ir (دسترسی در 15/04/1393).
سالاری­فر، محمدرضا (1385). خانواده در اسلام و روان­شناسی. تهران: سمت.
صفورایی پاریزی، محمدمهدی (1388)، شاخص­های خانواده کارآمد از دیدگاه اسلام و ساخت پرسشنامه آن، پایان‌نامه دکتری، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
عامری، فریده؛ نوربالا، احمدعلی؛ اژه­ای، جواد و رسول‌زاده طباطبایی، سیدکاظم (1382)، «بررسی تأثیر مداخلات خانواده درمانی راهبردی در اختلافات زناشویی»، فصلنامه روان­شناسی، س7، ش27، ص218-230.
فلسفی‌نژاد، محمدرضا (1389)، مبانی نظریه پرسش ـ پاسخ، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
نوابی­نژاد، شکوه (1378)، روان­شناسی زن، تهران: جامعه ایرانیان.
هوشیاری، جعفر (1393)، رابطه کارآمدی خانواده با بهزیستی روان‌شناختی و معنوی در دانشجویان و طلاب متأهل دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه شهر قم، پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه.
 
Bandura, Albert, Gian Vittorio Caprara, & Claudio Barbaranelli, Camillo Regalia & Eugenia Scabini (2011), Impact of Family efficacy Beliefs on Quality of Family Functioning and Satisfaction with Family Life, Applied Psychology: An International Review, 60 (3), 421–448.
Cattell, R. B. (1966), The screen test for the number of factors, Multivariate behavioral Research, 1, 245–267.
Cattell, R. B. (1978), The scientific use of factor analysis, New York: Plenum.
Du Toit, M. (2003), IRT from SSI: BILOG-MG, MULTILOG, PARSCALE, TESTFACT. Lincolnwood IL: Scientific Software International.
Embretson, S. E. (1996), The new rules of measurement, Psychological Assessment, 8, 341–349.
Hambleton, R. K., & Swaminathan, H. (1985), Item response theory: Principles and applications, Boston: Kluwer-Nijhoff.
Krista, M. (2011), The Physical and Psychological Well-Being of Immigrant Children.The Future of Children, Volume 21, Number 1, Spring, pp.195-218.
Loehlin, J. C. (1987), Latent variable models, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
Lord, F. M., (1980), Applications of item response theory to practical testing problems, Hillsdale, NJ: Earlbaum.
Masters, G. N. (1982), A Rasch model for partial credit scoring, Psychometrika, 47, 149–174.
Samejima, F. (1969), Estimation of latent ability using a response pattern of graded scores, Psychometric Monography, 34.
Samejima, F. (1997),Graded response model, In W. van der Linden & R. K. Hambleton (Eds.), Handbook of modern item response theory (pp. 85–100), New York: Springer.
Thissen, D., & Steinberg, L. (1986), A taxonomy of item response models, Psychometrika, 51(4), 567–577.
Wainer, H., Dorans, N. J., Flaugher, R. et al. (1990), Computerized adaptive testing: A primer, Hillsdale NJ: LawrenceEarlbaum Associates.