دوره و شماره: دوره 11، شماره 21، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-200 

مقاله پژوهشی

1. بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی آزمون سبک زندگی اسلامی در نوجوانان دبیرستانی

صفحه 7-34

حمید مهدی‌زاده؛ جعفر بوالهری؛ محمد کاویانی ارانی


2. آزمون مدل دینداری در دانش‌آموزان براساس سبک‌های فرزندپروری با میانجی‌گری عزت نفس، هوش هیجانی و سلامت‌روانی

صفحه 35-58

پرویز فداکار گیلو؛ مهدی مولایی یساولی؛ کامران عزیزی ارشد؛ هادی مولایی یساولی؛ نورعلی فرخی