نویسنده = محمد کاویانی ارانی
معرفی و کاربست روش پژوهش کیفی «استنطاق» در روانشناسی قرآن بنیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1401

10.30471/psy.2023.8679.2013

محمد کاویانی


الگوی مفهومی انگیزش قرآن‌بنیان (تحلیل محتوای کیفی)

دوره 16، شماره 30، فروردین 1401، صفحه 53-70

10.30471/psy.2022.8743.2020

احسان فدائی؛ محمد کاویانی؛ محمد امینی تهرانی


تحلیل‎ روان‎شناختی آیات قرآن به‎مَثابه یکی از مؤلفه‎های مکتب ادبی (معاصر)

دوره 15، شماره 28، فروردین 1400، صفحه 53-73

10.30471/psy.2021.6287.1672

سیدمحمود طیب‌حسینی؛ محمد کاویانی؛ سید ابراهیم مرتضوی


بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی آزمون سبک زندگی اسلامی در نوجوانان دبیرستانی

دوره 11، شماره 21، اسفند 1396، صفحه 7-34

10.30471/psy.2018.1422

حمید مهدی‌زاده؛ جعفر بوالهری؛ محمد کاویانی ارانی


«سبک زندگی» با رویکرد تطبیقی بین دیدگاه «علامه طباطبایی» و «دالایی‌لاما»

دوره 11، شماره 20، فروردین 1396، صفحه 117-147

10.30471/psy.2017.1369

مجتبی فیضی؛ مسعود آذربایجانی؛ محمد کاویانی


ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش استعداد شغلی طلاب

دوره 10، شماره 18، فروردین 1395، صفحه 56-86

کاظم علی‌محمدی؛ مسعود آذربایجانی؛ محمد کاویانی


بررسی رابطه سبک زندگی اسلامی با سلامت اجتماعی مردم شهر یزد

دوره 8، شماره 14، خرداد 1393، صفحه 83-103

سیدعلیرضا افشانی؛ سیدپویا رسولی‌نژاد؛ محمد کاویانی؛ حمیدرضا سمیعی


رویکردی جامع به مباحث انگیزش از دیدگاه قرآن

دوره 7، شماره 13، دی 1392، صفحه 67-93

محمد کاویانی ارانی


بررسی تطبیقی دیدگاه‌های غزالی و بندورا در تربیت اخلاقی

دوره 6، شماره 11، اسفند 1391، صفحه 95-124

محمد کاویانی؛ مهدی فصیحی رامندی


روش‌شناسیِ ساخت یک مقیاس اسلامی (معیار مرجع) ویژگی‌ها و محدودیت‌ها

دوره 4، شماره 6، خرداد 1389، صفحه 7-30

محمد کاویانی؛ محمدباقر کجباف؛ سیدمحمد غروی؛ حسین مولوی