نویسنده = محمدرضا سالاری‌فر
تعداد مقالات: 5
1. ساخت، اعتباریابی و رواسازی آزمون معنای زندگی براساس منابع اسلامی

دوره 13، شماره 25، پاییز و زمستان 1398، صفحه 7-25

10.30471/psy.2020.5480.1572

زهره حیدری؛ محمدرضا سالاری‌فر؛ فاطمه شاطریان


2. مقایسه سلامت عمومی و بهزیستی روان‌شناختی زنان سرپرست با و بدون ازدواج موقت

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1393، صفحه 65-86

مهدی نجفی؛ داود تقوایی؛ محمدرضا سالاری‌فر


3. مبانی و ساختار «زوج‌درمانی اسلامی»

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1392، صفحه 37-68

محمدرضا سالاری‌فر؛ سید جلال یونسی؛ محمدحسین شریفی‌نیا؛ سیدمحمد غروی‌راد


4. نگاهی روان‌شناختی به «انسان کامل از دیدگاه قرآن»

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1390، صفحه 33-56

محمدتقی محمدی؛ محمدرضا سالاری‌فر


5. تبیین علل و زمینه‌های خشونت خانگی

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1388، صفحه 7-41

محمدرضا سالاری‌فر