نویسنده = محمدحسین شریفی‌نیا
تعداد مقالات: 7
1. تدوین و اعتبار‎یابی بسته آموزشی تاب‌آوری تحصیلی مبتنی بر رویکرد یکپارچه ‌توحیدی برای دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم

دوره 16، شماره 31، پاییز و زمستان 1401، صفحه 105-127

10.30471/psy.2022.8358.1957

بهروز نظری بوژانی؛ حسن اسدزاده؛ صغری ابراهیمی قوام؛ محمدحسین شریفی‌نیا؛ اسماعیل سعدی پور


2. تأثیر گروه‌درمانی یکپارچه توحیدی بر احساسات مثبت نسبت به همسر در زنان متأهل

دوره 15، شماره 29، پاییز و زمستان 1400، صفحه 39-60

10.30471/psy.2021.6194.1659

محمدحسین شریفی‌نیا؛ مراد چوپانی صوری


3. اثربخشی درمان یکپارچه توحیدی بر مؤلفه‎های اضطراب وجودی، صبر و امید در زنان افسرده

دوره 14، شماره 27، پاییز و زمستان 1399، صفحه 95-115

10.30471/psy.2020.6428.1690

منیره بیاتی اشکفتکی؛ آزیتا امیرفخرایی؛ محمدحسین شریفی‌نیا


4. مبانی و ساختار «زوج‌درمانی اسلامی»

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1392، صفحه 37-68

محمدرضا سالاری‌فر؛ سید جلال یونسی؛ محمدحسین شریفی‌نیا؛ سیدمحمد غروی‌راد


5. بررسی تأثیر گروه‌درمانی مذهبی و شناختی ‐ رفتاری بر عزت نفس و نگرش‌های زناشویی زندانیان مرد شهر قم

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1389، صفحه 31-61

مراد چوپانی صوری؛ سیداحمد احمدی؛ محمدحسین شریفی‌نیا؛ فاطمه بهرامی


6. درمان یکپارچة توحیدی، رویکردی دینی در درمان اختلالات روانی

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1388، صفحه 65-82

محمدحسین شریفی‌نیا


7. بررسی اثربخشی درمان یکپارچه توحیدی در کاهش بزهکاری زندانیان

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1387، صفحه 7-32

محمدحسین شریفی‌نیا