نویسنده = مهرداد کلانتری
تعداد مقالات: 4
2. ساخت و اعتبار‌یابی پرسشنامه گرایش به ذِکر در دانشجویان دانشگاه اصفهان

دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1389، صفحه 95-110

مهرداد کلانتری؛ راضیه فتاحی


3. رابطة بین ویژگی‌های شخصیتی با عمل به باورهای دینی در دانشجویان

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1388، صفحه 83-96

امیر کشاورز؛ مهدی شاه‌نظری؛ مهرداد کلانتری


4. ساخت و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه گرایش‌های معنوی در دانشجویان دانشگاه اصفهان

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1387، صفحه 59-77

احسان شریفی؛ حسینعلی مهرابی؛ مهرداد کلانتری؛ داوود مفتاق