کلیدواژه‌ها = طلاب
تعداد مقالات: 3
1. رابطه «نقش‌های جنسیتی» و «تیپ شخصیتی» زوجین با «کارآمدی خانواده»

دوره 12، شماره 23، پاییز و زمستان 1397، صفحه 101-124

10.30471/psy.2019.1548

هادی دهقانی؛ محمدمهدی صفورایی


2. هنجاریابی مجدد پرسش‌نامه سنجش کارآمدی خانواده با استفاده از نظریه سؤال-پاسخ

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1395، صفحه 99-117

10.30471/psy.2016.1085

جعفر هوشیاری؛ حسن تقیان؛ محمدمهدی صفورایی پاریزی


3. رابطه «کارآمدی خانواده» با «بهزیستی معنوی» در دانشجویان و طلاب

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1393، صفحه 87-102

جعفر هوشیاری؛ محمدمهدی صفورایی پاریزی؛ بهشته نیوشا