رابطه «الگوهای ارتباطی زوجین» با «رضامندی زناشویی»

دوره 5، شماره 9، دی 1390، صفحه 57-77

محمد ثناگویی؛ مسعود جان‌بزرگی؛ علیرضا مهدویان


رابطة «تصور فرد از خدا» و «روان‌پریشی»

دوره 6، شماره 11، اسفند 1391، صفحه 59-94

علی اکبر حدادی کوهسار؛ باقر غباری بناب


سطوح خلاقیت براساس حکمت متعالیه

دوره 11، شماره 20، فروردین 1396، صفحه 59-87

10.30471/psy.2017.1254

جواد مداحی؛ سیدعلی حسینی‌زاده؛ محمد داودی؛ محمد فتحعلی‌خانی


تحلیل روان‌شناختی رشد قرآنی و نشانه‎های آن

دوره 15، شماره 29، مهر 1400، صفحه 61-83

10.30471/psy.2022.8365.1967

سیدعلی اکبر حسینی رامندی


تعیین رابطه بین دینداری با سخت‌رویی روان‌شناختی

دوره 4، شماره 6، خرداد 1389، صفحه 63-74

مسعود قربانعلی‌پور؛ احمد مرندی؛ حیدرعلی زارعی


مقایسه سلامت عمومی و بهزیستی روان‌شناختی زنان سرپرست با و بدون ازدواج موقت

دوره 8، شماره 15، اسفند 1393، صفحه 65-86

مهدی نجفی؛ داود تقوایی؛ محمدرضا سالاری‌فر


بررسی رابطه بین «میزان دین‌داری والدین» با «خشونت آنان نسبت به فرزندان»

دوره 7، شماره 12، اردیبهشت 1392، صفحه 69-94

محمود یعقوبی‌دوست؛ حلیمه عنایت


اصول بهداشت روانی از منظر صحیفه‌ی سجادیه

دوره 2، شماره 3، دی 1387، صفحه 75-95

سیدابراهیم میرشاه جعفری؛ سیده نجمه تقوی نسب


ساخت و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه گرایش‌های معنوی در دانشجویان دانشگاه اصفهان

دوره 2، شماره 2، اردیبهشت 1387، صفحه 59-77

احسان شریفی؛ حسینعلی مهرابی؛ مهرداد کلانتری؛ داوود مفتاق


رویکردی جامع به مباحث انگیزش از دیدگاه قرآن

دوره 7، شماره 13، دی 1392، صفحه 67-93

محمد کاویانی ارانی


مقایسه الگوی چند وجهی اسلامی با مدل شناختی بک در درمان افسردگی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1386، صفحه 69-86

علی‌نقی فقیهی؛ باقر غباری‌بناب؛ یداله قاسمی‌پور


تحلیل روان‌شناختی مناسک حج

دوره 13، شماره 25، مهر 1398، صفحه 69-92

10.30471/psy.2020.4823.1499

محمدرضا احمدی


سنجش قدردانی در دانشجویان و طلاب؛ بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه قدردانی

دوره 4، شماره 6، خرداد 1389، صفحه 75-88

ناصر آقابابایی؛ حجت‌الله فراهانی؛ علیرضا فاضلی مهرآبادی