دوره و شماره: دوره 6، شماره 10، خرداد 1391، صفحه 1-152 

مقاله پژوهشی

تحلیل محتوای کتاب‌های «هدیه‌های آسمان» و «فارسی» مقطع ابتدایی از نظر توجه به مهدویت

صفحه 7-26

محمد امینی؛ زهرا ماشاءاللهی‌نژاد؛ مرضیه علیزاده زارعی


نقش «پایبندی مذهبی» و «جنسیت» در «اضطراب امتحان»

صفحه 43-61

مرتضی برزگر بفروئی؛ مسعود جان‌بزرگی؛ بهشته نیوشا


رابطه بین رشد اعتقادی و سلامت روانی دانشجویان

صفحه 105-117

سیف‌الله فضل‌اللهی قمشی؛ منصوره ملکی توانا


الگوی اعتماد به نفس در اخلاق اسلامی

صفحه 119-137

سیدمحمدرضا لواسانی؛ مسعود آذربایجانی