آ

 • آذربایجانی، مسعود ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش استعداد شغلی طلاب [دوره 10، شماره 18، 1395، صفحه 56-86]

ا

 • ابراهیمی دهشیری، محمدحسن ماهیت روان‌شناسی اسلامی، پیشینی یا پسینی؟ [دوره 10، شماره 19، 1395، صفحه 135-155]

 • احمدی دستجردی، هاجر اثربخشی آموزش گروهی الگوی مراقبه اسلامی بر سبک زندگی و اضطراب فراگیر زنان متأهل مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر [دوره 10، شماره 19، 1395، صفحه 57-82]

 • افخمی اردکانی، مهدی توسعه سرمایه اجتماعی و سرمایه روانشناختی در پرتو سبک زندگی اسلامی [دوره 10، شماره 19، 1395، صفحه 27-56]

 • انصاری، حسن بررسی تأثیر خداپنداره (تصور از خدا) صحیح در مقابله با افسردگی [دوره 10، شماره 18، 1395، صفحه 147-163]

 • انصاری، حسن بررسی ارتباط «خودپنداره» با «خداپنداره» در درمان مذهبی (معنوی) اختلالات روانی [دوره 10، شماره 19، 1395، صفحه 119-134]

ت

 • تقیان، حسن هنجاریابی مجدد پرسش‌نامه سنجش کارآمدی خانواده با استفاده از نظریه سؤال-پاسخ [دوره 10، شماره 19، 1395، صفحه 99-117]

 • توکلی، عبدالله توسعه سرمایه اجتماعی و سرمایه روانشناختی در پرتو سبک زندگی اسلامی [دوره 10، شماره 19، 1395، صفحه 27-56]

ج

 • جان‌بزرگی، مسعود ثأثیر روان‌بنه‌های ناسازگار نخستین برتحول روانی‌ـ معنوی: یک متغیر تعدیلگر در رواندرمانگری [دوره 10، شماره 18، 1395، صفحه 7-26]

 • جان‌بزرگی، مسعود بررسی ارتباط «خودپنداره» با «خداپنداره» در درمان مذهبی (معنوی) اختلالات روانی [دوره 10، شماره 19، 1395، صفحه 119-134]

ح

 • حسینی سمنانی، صدیقه بررسی تأثیر خداپنداره (تصور از خدا) صحیح در مقابله با افسردگی [دوره 10، شماره 18، 1395، صفحه 147-163]

د

 • دائمی، فاطمه ثأثیر روان‌بنه‌های ناسازگار نخستین برتحول روانی‌ـ معنوی: یک متغیر تعدیلگر در رواندرمانگری [دوره 10، شماره 18، 1395، صفحه 7-26]

ر

 • رحیمی‌نژاد، عباس رابطه تحول منزلت های هویت بین شخصی و هویت دینی در دانشجویان [دوره 10، شماره 19، 1395، صفحه 83-97]

 • رخشانی، پلین مدل دلزدگی زناشویی در ارتباط با الگوی ابعادی ارتباط با خدا، کنترل فکر و زبان [دوره 10، شماره 19، 1395، صفحه 7-30]

 • روشن، رسول پیش بینی سلامت عمومی دختران با توجه به سه شیوه فرزند پروری دایانا بامرید و فرزند پروری متناسب با آموزه های دینی [دوره 10، شماره 18، 1395، صفحه 105-124]

س

 • سالاری، سوسن پیش بینی سلامت عمومی دختران با توجه به سه شیوه فرزند پروری دایانا بامرید و فرزند پروری متناسب با آموزه های دینی [دوره 10، شماره 18، 1395، صفحه 105-124]

ش

 • شهابی زاده، فاطمه مدل دلزدگی زناشویی در ارتباط با الگوی ابعادی ارتباط با خدا، کنترل فکر و زبان [دوره 10، شماره 19، 1395، صفحه 7-30]

 • شیرانی، مهناز بررسی رابطه بین فرانگرانی و شک مذهبی در دانشجویان [دوره 10، شماره 18، 1395، صفحه 87-104]

ص

 • صالح زاده، مریم ماهیت روان‌شناسی اسلامی، پیشینی یا پسینی؟ [دوره 10، شماره 19، 1395، صفحه 135-155]

 • صفورایی پاریزی، محمدمهدی هنجاریابی مجدد پرسش‌نامه سنجش کارآمدی خانواده با استفاده از نظریه سؤال-پاسخ [دوره 10، شماره 19، 1395، صفحه 99-117]

ع

 • عجم، علی‌اکبر تأثیر «آموزش های مستقیم و غیرمستقیم ماهواره‌ای» بر «تعارض زناشویی» و «نگرش به خیانت زناشوئی» [دوره 10، شماره 18، 1395، صفحه 125-146]

 • عرب بافرانی، حمیدرضا بررسی رابطه بین فرانگرانی و شک مذهبی در دانشجویان [دوره 10، شماره 18، 1395، صفحه 87-104]

 • علیزاده، حمید مدل دلزدگی زناشویی در ارتباط با الگوی ابعادی ارتباط با خدا، کنترل فکر و زبان [دوره 10، شماره 19، 1395، صفحه 7-30]

 • علی‌محمدی، کاظم ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش استعداد شغلی طلاب [دوره 10، شماره 18، 1395، صفحه 56-86]

 • علی مددی، سمیه رابطه تحول منزلت های هویت بین شخصی و هویت دینی در دانشجویان [دوره 10، شماره 19، 1395، صفحه 83-97]

ف

 • فاطمی، عظیم السادات بررسی رابطه بین فرانگرانی و شک مذهبی در دانشجویان [دوره 10، شماره 18، 1395، صفحه 87-104]

 • فقیهی، علی‌نقی بررسی تأثیر خداپنداره (تصور از خدا) صحیح در مقابله با افسردگی [دوره 10، شماره 18، 1395، صفحه 147-163]

ق

 • قمرانی، امیر بررسی رابطه بین فرانگرانی و شک مذهبی در دانشجویان [دوره 10، شماره 18، 1395، صفحه 87-104]

ک

 • کاظمی، حمید اثربخشی آموزش گروهی الگوی مراقبه اسلامی بر سبک زندگی و اضطراب فراگیر زنان متأهل مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر [دوره 10، شماره 19، 1395، صفحه 57-82]

 • کاویانی، محمد ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش استعداد شغلی طلاب [دوره 10، شماره 18، 1395، صفحه 56-86]

 • کجباف، محمدباقر اثربخشی آموزش گروهی الگوی مراقبه اسلامی بر سبک زندگی و اضطراب فراگیر زنان متأهل مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر [دوره 10، شماره 19، 1395، صفحه 57-82]

م

 • ملکی، حسن راهکارهای نهادینه‌سازی اثربخش سبک زندگی اسلامی در مدارس دوره متوسطه [دوره 10، شماره 18، 1395، صفحه 27-54]

ن

 • نجفی، حسن راهکارهای نهادینه‌سازی اثربخش سبک زندگی اسلامی در مدارس دوره متوسطه [دوره 10، شماره 18، 1395، صفحه 27-54]

ه

 • هوشیاری، جعفر هنجاریابی مجدد پرسش‌نامه سنجش کارآمدی خانواده با استفاده از نظریه سؤال-پاسخ [دوره 10، شماره 19، 1395، صفحه 99-117]