ا

 • اخوت، احمدرضا ساخت مقدماتی مقیاس تشخیصی افسردگی «مبتنی بر بعضی سوره‌های قرآن کریم» [دوره 9، شماره 17، 1394، صفحه 153-180]

ب

 • بناری، علی‌همت اصول فرزندپروری در سبک زندگی اهل‌بیت(ع) [دوره 9، شماره 16، 1394، صفحه 135-152]

 • بهرامی احسان، هادی ساخت مقدماتی مقیاس تشخیصی افسردگی «مبتنی بر بعضی سوره‌های قرآن کریم» [دوره 9، شماره 17، 1394، صفحه 153-180]

پ

 • پسندیده، عباس الگوی «تنظیم رغبت براساس زهد اسلامی» و مقایسه آن با «درمان شناختی رفتاری» در کاهش اضطراب [دوره 9، شماره 17، 1394، صفحه 57-86]

 • پناهی، علی‌احمد سبک اهل‌بیت(ع) در همسرداری [دوره 9، شماره 16، 1394، صفحه 105-134]

ت

 • ترکاشوند، جواد تحلیل روان‌شناختی نشوز و راهکارهای سه‌گانه قرآن [دوره 9، شماره 17، 1394، صفحه 133-152]

ج

 • جان‌بزرگی، مسعود الگوی «تنظیم رغبت براساس زهد اسلامی» و مقایسه آن با «درمان شناختی رفتاری» در کاهش اضطراب [دوره 9، شماره 17، 1394، صفحه 57-86]

خ

 • خجسته‌مهر، رضا ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش سبک زناشویی دینی [دوره 9، شماره 17، 1394، صفحه 7-26]

د

 • دهستانی، مهدی بررسی نقش عامل‌های شخصیتی در پیش‌بینی ابعاد مختلف دینداری در دانشجویان: بر مبنای نظریه پنج عامل بزرگ شخصیت [دوره 9، شماره 17، 1394، صفحه 87-104]

ر

 • رسول‌زاده طباطبایی، سیدکاظم الگوی «تنظیم رغبت براساس زهد اسلامی» و مقایسه آن با «درمان شناختی رفتاری» در کاهش اضطراب [دوره 9، شماره 17، 1394، صفحه 57-86]

 • رضائی، فیروزه ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش سبک زناشویی دینی [دوره 9، شماره 17، 1394، صفحه 7-26]

 • رهنما، اکبر راهکارهای ارتقای سلامت روانی فرزندان؛ برگرفته از سبک زندگی اهل‌بیت(ع) [دوره 9، شماره 16، 1394، صفحه 79-104]

ز

 • زمانی‌مقدم، افسانه نقش مدیریت شهری در ترویج سبک زندگی اسلامی- ایرانی شهروندان [دوره 9، شماره 17، 1394، صفحه 27-56]

س

 • سودانی، منصور ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش سبک زناشویی دینی [دوره 9، شماره 17، 1394، صفحه 7-26]

ش

 • شرف‌الدین، سیدحسین سبک اهل‌بیت(ع) در تفریحات و اوقات فراغت [دوره 9، شماره 16، 1394، صفحه 27-54]

 • شریفی، احمدحسین روش‌های اهل‌بیت(ع) در نهادینه‌سازی سبک زندگی اسلامی [دوره 9، شماره 16، 1394، صفحه 7-26]

ع

 • عبدی، حمزه الگوی «تنظیم رغبت براساس زهد اسلامی» و مقایسه آن با «درمان شناختی رفتاری» در کاهش اضطراب [دوره 9، شماره 17، 1394، صفحه 57-86]

 • علیانسب، سیدحسین شیوۀ پیامبر اکرم(ص) در مدیریت روانی جامعه اسلامی [دوره 9، شماره 16، 1394، صفحه 55-78]

غ

 • غروی ‌راد، سیدمحمد الگوی «تنظیم رغبت براساس زهد اسلامی» و مقایسه آن با «درمان شناختی رفتاری» در کاهش اضطراب [دوره 9، شماره 17، 1394، صفحه 57-86]

ف

 • فدایی، مهدی جایگاه طنز در سبک زندگی اهل‌بیت(ع) [دوره 9، شماره 16، 1394، صفحه 183-198]

 • فقیهی، علی‌نقی راهکارهای ارتقای سلامت روانی فرزندان؛ برگرفته از سبک زندگی اهل‌بیت(ع) [دوره 9، شماره 16، 1394، صفحه 79-104]

 • فلاح، محمدجواد جایگاه طنز در سبک زندگی اهل‌بیت(ع) [دوره 9، شماره 16، 1394، صفحه 183-198]

 • فیاض، فاطمه ساخت مقدماتی مقیاس تشخیصی افسردگی «مبتنی بر بعضی سوره‌های قرآن کریم» [دوره 9، شماره 17، 1394، صفحه 153-180]

م

ن

 • نجفی، حسن راهکارهای ارتقای سلامت روانی فرزندان؛ برگرفته از سبک زندگی اهل‌بیت(ع) [دوره 9، شماره 16، 1394، صفحه 79-104]

 • نوذری، مریم نقش مدیریت شهری در ترویج سبک زندگی اسلامی- ایرانی شهروندان [دوره 9، شماره 17، 1394، صفحه 27-56]