ا

 • احمدی، خدابخش آیا صبر همان تاب‌آوری است؟ مفهوم‌سازی کاربردی صبر برای شرایط بحرانی [دوره 14، شماره 27، 1399، صفحه 163-187]

 • امیرفخرایی، آزیتا اثربخشی درمان یکپارچه توحیدی بر مؤلفه‎های اضطراب وجودی، صبر و امید در زنان افسرده [دوره 14، شماره 27، 1399، صفحه 95-115]

ب

 • براتیان، روح الله «حیای جنسی»، «خودشفقت‌ورزی» و «سبک‌های دلبستگی به خداوند»؛ مقایسه زوجین متقاضی طلاق و عادی [دوره 14، شماره 26، 1399، صفحه 125-145]

 • بیاتی اشکفتکی، منیره اثربخشی درمان یکپارچه توحیدی بر مؤلفه‎های اضطراب وجودی، صبر و امید در زنان افسرده [دوره 14، شماره 27، 1399، صفحه 95-115]

پ

 • پناهی، علی احمد اهمیت آشنایی با فرایند فرزندپروری با تأکید بر توقعّات تربیتی ـ روان‌شناختی حداقلّی اسلام از والدین [دوره 14، شماره 27، 1399، صفحه 141-162]

ت

 • تبریزیان، فائزه تدوین بسته آموزشی امید مبتنی بر شکرگزاری و امکان‌سنجی آن در افزایش رضایت از زندگی [دوره 14، شماره 27، 1399، صفحه 75-93]

ج

 • جان‌بزرگی، مسعود نقش سلامت معنوی و مقابله مذهبی در پیش‎بینی اضطراب مرگ در بیماران مبتلا به ویروس کرونا [دوره 14، شماره 26، 1399، صفحه 29-42]

د

 • داودی، حسین پیش‌بینی میزان خودمهارگری نوجوانان دختر و پسر در مقطع دبیرستان براساس میزان صبر اسلامی و جهت‌گیری دینی [دوره 14، شماره 26، 1399، صفحه 67-86]

 • دیباجی، سیدمیثم ارائه الگوی اسلامی کامیابی در کار براساس قرآن، کتب روایی و بیانات مقام معظم رهبری [دوره 14، شماره 26، 1399، صفحه 7-28]

ر

 • رضایی، اباذر کارآمدی برنامه ذکر‌گویی در کاهش اضطراب [دوره 14، شماره 27، 1399، صفحه 117-139]

 • رفیعی، بهروز بازکاوی و مقایسه جایگاه عادت در تربیت از دیدگاه مرتضی مطهری و امانوئل کانت [دوره 14، شماره 26، 1399، صفحه 105-123]

 • رفیعی هنر، حمید تدوین بسته آموزشی امید مبتنی بر شکرگزاری و امکان‌سنجی آن در افزایش رضایت از زندگی [دوره 14، شماره 27، 1399، صفحه 75-93]

س

 • سخندان اصل، اشرف اثربخشی نرم‌افزارهای تلاوت قرآن بر انگیزش تحصیلی و یادگیری مفاهیم دینی در بین دانش‌آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی [دوره 14، شماره 26، 1399، صفحه 87-104]

 • سید حسینی، مریم سادات پیش‌بینی میزان خودمهارگری نوجوانان دختر و پسر در مقطع دبیرستان براساس میزان صبر اسلامی و جهت‌گیری دینی [دوره 14، شماره 26، 1399، صفحه 67-86]

ش

 • شجاعی، محمدصادق روش تحلیل کیفی محتوای متون دینی: مبانی نظری و مراحل اجرا [دوره 14، شماره 27، 1399، صفحه 41-73]

 • شریفی‌نیا، محمدحسین اثربخشی درمان یکپارچه توحیدی بر مؤلفه‎های اضطراب وجودی، صبر و امید در زنان افسرده [دوره 14، شماره 27، 1399، صفحه 95-115]

 • شمسایی، محمدمهدی «حیای جنسی»، «خودشفقت‌ورزی» و «سبک‌های دلبستگی به خداوند»؛ مقایسه زوجین متقاضی طلاق و عادی [دوره 14، شماره 26، 1399، صفحه 125-145]

ص

 • صالحی، مبین تدوین بسته آموزشی امید مبتنی بر شکرگزاری و امکان‌سنجی آن در افزایش رضایت از زندگی [دوره 14، شماره 27، 1399، صفحه 75-93]

ک

 • کاویانی، محمد تحلیل روان‌شناختی «انفعالات» و بررسی رابطه آنها با «اختیار» از دیدگاه قرآن کریم [دوره 14، شماره 26، 1399، صفحه 43-66]

 • کیهان، جواد اثربخشی نرم‌افزارهای تلاوت قرآن بر انگیزش تحصیلی و یادگیری مفاهیم دینی در بین دانش‌آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی [دوره 14، شماره 26، 1399، صفحه 87-104]

گ

 • گراوند، هوشنگ رابطۀ آرزوها و رضایت از زندگی با تأکید بر مقایسۀ مدل اسلامی عملکرد آرزوها و نظریۀ خودمختاری: یک بررسی مفهومی و میدانی [دوره 14، شماره 27، 1399، صفحه 7-40]

م

 • مساح، هاجر ارائه الگوی اسلامی کامیابی در کار براساس قرآن، کتب روایی و بیانات مقام معظم رهبری [دوره 14، شماره 26، 1399، صفحه 7-28]

 • مهاجر، حسینعلی نقش سلامت معنوی و مقابله مذهبی در پیش‎بینی اضطراب مرگ در بیماران مبتلا به ویروس کرونا [دوره 14، شماره 26، 1399، صفحه 29-42]

 • موسوی، سید هانی کارآمدی برنامه ذکر‌گویی در کاهش اضطراب [دوره 14، شماره 27، 1399، صفحه 117-139]

 • میرحسینی، سید حسین نقش سلامت معنوی و مقابله مذهبی در پیش‎بینی اضطراب مرگ در بیماران مبتلا به ویروس کرونا [دوره 14، شماره 26، 1399، صفحه 29-42]

ن

 • نارویی نصرتی، رحیم پیش‌بینی میزان خودمهارگری نوجوانان دختر و پسر در مقطع دبیرستان براساس میزان صبر اسلامی و جهت‌گیری دینی [دوره 14، شماره 26، 1399، صفحه 67-86]

 • ناصری فدافن، ملکه نقش سلامت معنوی و مقابله مذهبی در پیش‎بینی اضطراب مرگ در بیماران مبتلا به ویروس کرونا [دوره 14، شماره 26، 1399، صفحه 29-42]

 • نوحی، شهناز نقش سلامت معنوی و مقابله مذهبی در پیش‎بینی اضطراب مرگ در بیماران مبتلا به ویروس کرونا [دوره 14، شماره 26، 1399، صفحه 29-42]

 • نورعلیزاده میانجی، مسعود کارآمدی برنامه ذکر‌گویی در کاهش اضطراب [دوره 14، شماره 27، 1399، صفحه 117-139]