دوره و شماره: دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-168 

مقاله پژوهشی

1. بررسی رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی دانشجویان

صفحه 7-23

سالار فرامرزی؛ رضا همایی؛ محمدسلطان حسینی


3. مدیریت خشم بر اساس آموزه‌های اسلامی و روان‌شناسی نوین

صفحه 43-63

محسن شکوهی یکتا؛ علی‌نقی فقیهی؛ نیره زمانی؛ اکرم پرند