دوره و شماره: دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-200 

مقاله پژوهشی

1. کاربرد نظریه حوزه‌های معنایی در مطالعات واژگانی ساختار شخصیت بر پایه منابع اسلامی

صفحه 7-38

محمدصادق شجاعی؛ مسعود جان‌بزرگی؛ علی عسگری؛ سیدمحمد غروی‌راد؛ عباس پسندیده


4. رابطه «کارآمدی خانواده» با «بهزیستی معنوی» در دانشجویان و طلاب

صفحه 87-102

جعفر هوشیاری؛ محمدمهدی صفورایی پاریزی؛ بهشته نیوشا


5. نقش ابعاد اصلی شخصیت در نوع ارتباط با خدا

صفحه 103-126

منصوره السادات صادقی؛ مریم عصار؛ فایزه پیمان‌پاک؛ سیدمحسن ابراهیمی