202. اثربخشی درمان چندبعدی معنوی خداسو بر معنویت ادراک شده و خودپنداره−خداپنداره در کارکنان هلال‎احمر دارای نشانه‎های اختلال تنیدگی پس از سانحه

فرحناز فرجی؛ شهناز نوحی؛ ابوالقاسم پیاده کوهسار؛ مسعود جان بزرگی

دوره 15، شماره 28، بهار و تابستان 1400، صفحه 185-201

10.30471/psy.2021.7276.1785

218. تدوین و اعتباریابی بسته آموزشی تاب آوری تحصیلی مبتنی بر رویکرد یکپارچه توحیدی برای دانش آموزان دوره متوسطه دوم

بهروز نظری بوژانی؛ حسن اسدزاده؛ صغری ابراهیمی قوام؛ محمدحسین شریفی‌نیا؛ اسماعیل سعدی پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1401

10.30471/psy.2022.8358.1957

222. طراحی بسته آموزشی شادکامی اسلامی و ارزیابی اثربخشی آن بر ابعاد تاب‌آوری روانی زوجین با تعارض زناشویی

اعظم زارع میرک آباد؛ رضا قربان جهرمی؛ ملوک خادمی اشکذری؛ کامران شیوندی چلیچه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1401

10.30471/psy.2022.8478.1988