تعداد مقالات: 216
1. اثربخشی «آموزش حیا» بر «کاهش اعتیاد به اینترنت» و «رفتارهای پرخطر»

دوره 12، شماره 23، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-22

محدثه جهانشاهی؛ خدابخش احمدی


2. رابطه سطح تحول روانی _ معنوی و احساس تنهایی با اضطراب وجودی در دانشجویان

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1392، صفحه 5-24

زهرا دلجو؛ مسعود جان‌بزرگی؛ سعیده بزازیان؛ الهام موسوی


3. روش‌های اهل‌بیت(ع) در نهادینه‌سازی سبک زندگی اسلامی

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1394، صفحه 7-26

احمدحسین شریفی


4. کاربرد نظریه حوزه‌های معنایی در مطالعات واژگانی ساختار شخصیت بر پایه منابع اسلامی

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1393، صفحه 7-38

محمدصادق شجاعی؛ مسعود جان‌بزرگی؛ علی عسگری؛ سیدمحمد غروی‌راد؛ عباس پسندیده


5. الگوهای طبقه‌بندی صفات شخصیت در منابع اسلامی

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1393، صفحه 7-31

محمدصادق شجاعی؛ مسعود جان‌بزرگی؛ علی عسگری؛ سیدمحمد غروی‌راد؛ عباس پسندیده


6. بررسی مؤلفه‌های نیازهای معنوی از دیدگاه اسلام در کتاب‌های درسی «دین‌‌وزندگی»

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1392، صفحه 7-36

جواد عبدلی سلطان احمدی؛ قاسم پاشوی؛ معصومه فراست محمدی


7. ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش سبک زناشویی دینی

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1394، صفحه 7-26

رضا خجسته‌مهر؛ فیروزه رضائی؛ منصور سودانی


9. تأثیر حکمت‌های نهج‌البلاغه بر بهبود ابعاد سلامت عمومی دانشجویان

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1391، صفحه 7-36

اسحق رحیمیان بوگر؛ علی سنایی


10. تحلیل محتوای کتاب‌های «هدیه‌های آسمان» و «فارسی» مقطع ابتدایی از نظر توجه به مهدویت

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1391، صفحه 7-26

محمد امینی؛ زهرا ماشاءاللهی‌نژاد؛ مرضیه علیزاده زارعی


11. رابطه «دینداری» و «ابعاد شخصیت» با «سلامت روان» معلمان شهرستان رودان

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1390، صفحه 7-32

مسعود باقری؛ حسن بنی‌اسدی؛ صفورا داوری


12. مدل دلزدگی زناشویی در ارتباط با الگوی ابعادی ارتباط با خدا، کنترل فکر و زبان

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1395، صفحه 7-30

پلین رخشانی؛ فاطمه شهابی زاده؛ حمید علیزاده


13. رابطة «جوّ عاطفی خانواده و جهت‌گیری مذهبی» با «گرایش به اعتیاد»

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1390، صفحه 7-26

پرویز عسگری؛ سحر صفر‌زاده؛ مریم قاسمی‌مفرد


15. روش‌شناسیِ ساخت یک مقیاس اسلامی (معیار مرجع) ویژگی‌ها و محدودیت‌ها

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1389، صفحه 7-30

محمد کاویانی؛ محمدباقر کجباف؛ سیدمحمد غروی؛ حسین مولوی


16. بررسی رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی دانشجویان

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1388، صفحه 7-23

سالار فرامرزی؛ رضا همایی؛ محمدسلطان حسینی


17. تبیین علل و زمینه‌های خشونت خانگی

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1388، صفحه 7-41

محمدرضا سالاری‌فر


19. بررسی اثربخشی درمان یکپارچه توحیدی در کاهش بزهکاری زندانیان

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1387، صفحه 7-32

محمدحسین شریفی‌نیا


20. اثربخشی زوج درمانی با رویکرد اسلامی بر رضایت زناشویی

دوره 11، شماره 20، بهار و تابستان 1396، صفحه 7-37

جعفر جدیری؛ علی فتحی آشتیانی؛ فرشته موتابی؛ حمیدرضا حسن‌آبادی


21. بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی آزمون سبک زندگی اسلامی در نوجوانان دبیرستانی

دوره 11، شماره 21، پاییز و زمستان 1396، صفحه 7-34

حمید مهدی‌زاده؛ جعفر بوالهری؛ محمد کاویانی ارانی


22. ساخت و ارزیابی روان‌سنجی مقیاس دینداری نوجوانان دبیرستانی ایران

دوره 12، شماره 22، بهار و تابستان 1397، صفحه 7-28

محمد خدایاری‌فرد؛ سعید اکبری زردخانه؛ رامین هاشمی گشنیگانی؛ محمد جواد فهیمی‌فر


23. بررسی رابطه سرمایه روانشناختی و سرمایه اجتماعی با فضیلت سازمانی در پرتو سبک زندگی اسلامی

دوره 13، شماره 24، بهار و تابستان 1398، صفحه 7-26

رضا شریعتی؛ مهدی افخمی اردکانی؛ حسین حبیبی تبار


24. ساخت، اعتباریابی و رواسازی آزمون معنای زندگی براساس منابع اسلامی

دوره 13، شماره 25، پاییز و زمستان 1398، صفحه 7-25

زهره حیدری؛ محمدرضا سالاری‌فر؛ فاطمه شاطریان


25. ارائه الگوی اسلامی کامیابی در کار براساس قرآن، کتب روایی و بیانات مقام معظم رهبری

دوره 14، شماره 26، بهار و تابستان 1399، صفحه 7-28

هاجر مساح؛ سیدمیثم دیباجی