آ

 • آذربایجانی، مسعود سنجشِ بنیان‎های روشی و شناختیِ نظام‎نامه‎ اصول اخلاقی مشاورۀ ایالات متحده‎ آمریکا [دوره 15، شماره 29، 1400، صفحه 85-101]

ا

 • ابراهیمی، حمیدرضا شناسایی ابعاد نیازهای حیات معنوی منابع انسانی در صحیفه سجادیه [دوره 15، شماره 28، 1400، صفحه 227-253]

 • احمدی رستمی، عادله آرایش افراطی یا سادگی: بنیان‎های اخلاقی، ارزش‎های شخصی و معنای زندگی در زنان [دوره 15، شماره 28، 1400، صفحه 31-51]

 • اسماعیلی، محمود رضا شناسایی ابعاد نیازهای حیات معنوی منابع انسانی در صحیفه سجادیه [دوره 15، شماره 28، 1400، صفحه 227-253]

 • اصفهانی خالقی، آتنا مقایسه میزان هوش معنوی و شادکامی افرادی که در پیاده‌روی اربعین شرکت کرده‌اند با افرادی که شرکت نکرده‌اند [دوره 15، شماره 28، 1400، صفحه 255-272]

 • افتخاری، جابر تحلیل کتاب‎های هدیه‎های آسمان دورۀ ابتدایی نسبت به مؤلفه‎های شکوفایی [دوره 15، شماره 29، 1400، صفحه 145-162]

 • افتخاری، حجت تحلیل کتاب‎های هدیه‎های آسمان دورۀ ابتدایی نسبت به مؤلفه‎های شکوفایی [دوره 15، شماره 29، 1400، صفحه 145-162]

 • امیدیان، محمد مدل خودآگاهی هیجانی-معنوی براساس منابع اسلامی [دوره 15، شماره 28، 1400، صفحه 203-225]

ب

 • باقری، مسعود بررسی رابطه شخصیت ایثارگر با احساس خودارزشمندی با نقش واسطه‎ای هوش معنوی در بین دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان [دوره 15، شماره 29، 1400، صفحه 7-37]

 • باقری شیخانگفشه، فرزین نقش دین و معنویت طی پاندمی کرونا ویروس 2019 (کووید-19) در زندگی سالمندان: یک مرور سیستماتیک [دوره 15، شماره 28، 1400، صفحه 273-292]

 • براتیان، روح الله آرایش افراطی یا سادگی: بنیان‎های اخلاقی، ارزش‎های شخصی و معنای زندگی در زنان [دوره 15، شماره 28، 1400، صفحه 31-51]

پ

 • پیاده کوهسار، ابوالقاسم اثربخشی درمان چندبعدی معنوی خداسو بر معنویت ادراک شده و خودپنداره−خداپنداره در کارکنان هلال‎احمر دارای نشانه‎های اختلال تنیدگی پس از سانحه [دوره 15، شماره 28، 1400، صفحه 185-201]

ت

 • تقیان، حسن ساخت و اعتباریابی پرسشنامه سنجش مرزهای روان‌شناختی خانواده بر اساس قرآن کریم [دوره 15، شماره 28، 1400، صفحه 7-29]

 • توکلی، سوده فرزندآوری از دیدگاه زنان متأهل با تأکید بر نگرش دینی [دوره 15، شماره 28، 1400، صفحه 107-130]

ج

 • جان بزرگی، مسعود اثربخشی درمان چندبعدی معنوی خداسو بر معنویت ادراک شده و خودپنداره−خداپنداره در کارکنان هلال‎احمر دارای نشانه‎های اختلال تنیدگی پس از سانحه [دوره 15، شماره 28، 1400، صفحه 185-201]

 • جزایری، سید حمید ساخت و اعتباریابی پرسشنامه سنجش مرزهای روان‌شناختی خانواده بر اساس قرآن کریم [دوره 15، شماره 28، 1400، صفحه 7-29]

چ

 • چوپانی صوری، مراد تأثیر گروه‌درمانی یکپارچه توحیدی بر احساسات مثبت نسبت به همسر در زنان متأهل [دوره 15، شماره 29، 1400، صفحه 39-60]

ح

خ

 • خاتمی، فاطمه السادات اثربخشی آموزش مثبت‌نگری با رویکرد اسلامی بر خودمهارگری و دیدگاه فهمی همسر در زنان متأهل دانشجو [دوره 15، شماره 29، 1400، صفحه 103-121]

 • خدمتی، ابوطالب تأثیر نگرش بر رفتار کارکنان علمی و ستادی در مؤسسات آموزشی و تربیتی [دوره 15، شماره 29، 1400، صفحه 123-143]

 • خنکدار طارسی، معصومه تبیین و نقد سبک تربیتیِ مبتنیِ بر رویکرد فازی بر اساس دیدگاه ائمه اطهار(ع) [دوره 15، شماره 28، 1400، صفحه 155-184]

د

ر

 • رفیعی هنر، حمید فرزندآوری از دیدگاه زنان متأهل با تأکید بر نگرش دینی [دوره 15، شماره 28، 1400، صفحه 107-130]

 • رنجبری، ثریا تحلیل کتاب‎های هدیه‎های آسمان دورۀ ابتدایی نسبت به مؤلفه‎های شکوفایی [دوره 15، شماره 29، 1400، صفحه 145-162]

ز

 • زرگری، حسن بررسی رابطه شخصیت ایثارگر با احساس خودارزشمندی با نقش واسطه‎ای هوش معنوی در بین دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان [دوره 15، شماره 29، 1400، صفحه 7-37]

 • زنگنه، فیروزه اثربخشی آموزش مثبت‌نگری با رویکرد اسلامی بر خودمهارگری و دیدگاه فهمی همسر در زنان متأهل دانشجو [دوره 15، شماره 29، 1400، صفحه 103-121]

س

 • سپهوند، رضا شناسایی ابعاد نیازهای حیات معنوی منابع انسانی در صحیفه سجادیه [دوره 15، شماره 28، 1400، صفحه 227-253]

 • سلحشوری، احمد تبیین و نقد سبک تربیتیِ مبتنیِ بر رویکرد فازی بر اساس دیدگاه ائمه اطهار(ع) [دوره 15، شماره 28، 1400، صفحه 155-184]

ش

 • شریفی‌نیا، محمدحسین تأثیر گروه‌درمانی یکپارچه توحیدی بر احساسات مثبت نسبت به همسر در زنان متأهل [دوره 15، شماره 29، 1400، صفحه 39-60]

 • شفیعی، عباس تأثیر نگرش بر رفتار کارکنان علمی و ستادی در مؤسسات آموزشی و تربیتی [دوره 15، شماره 29، 1400، صفحه 123-143]

 • شمسایی، محمدمهدی آرایش افراطی یا سادگی: بنیان‎های اخلاقی، ارزش‎های شخصی و معنای زندگی در زنان [دوره 15، شماره 28، 1400، صفحه 31-51]

ص

 • صدرالحفاظی، سید علی سنجشِ بنیان‎های روشی و شناختیِ نظام‎نامه‎ اصول اخلاقی مشاورۀ ایالات متحده‎ آمریکا [دوره 15، شماره 29، 1400، صفحه 85-101]

 • صفورایی پاریزی، محمدمهدی ساخت و اعتباریابی پرسشنامه سنجش مرزهای روان‌شناختی خانواده بر اساس قرآن کریم [دوره 15، شماره 28، 1400، صفحه 7-29]

 • صیدمرادی، کاوه بازنمایی فرآیند نمود باور به خدا و روز قیامت در تاب آوری زلزله زدگان: یک مطالعه کیفی [دوره 15، شماره 28، 1400، صفحه 131-154]

ط

 • طیب‌حسینی، سیدمحمود تحلیل‎ روان‎شناختی آیات قرآن به‎مَثابه یکی از مؤلفه‎های مکتب ادبی (معاصر) [دوره 15، شماره 28، 1400، صفحه 53-73]

ع

 • عابدی، محمدرضا ساخت سیاهه کرامت نفس براساس منابع اسلامی [دوره 15، شماره 28، 1400، صفحه 75-105]

 • عباسی، مهدی مدل خودآگاهی هیجانی-معنوی براساس منابع اسلامی [دوره 15، شماره 28، 1400، صفحه 203-225]

 • عسکری زاده، قاسم بررسی رابطه شخصیت ایثارگر با احساس خودارزشمندی با نقش واسطه‎ای هوش معنوی در بین دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان [دوره 15، شماره 29، 1400، صفحه 7-37]

ف

 • فتحی آشتیانی، علی نقش دین و معنویت طی پاندمی کرونا ویروس 2019 (کووید-19) در زندگی سالمندان: یک مرور سیستماتیک [دوره 15، شماره 28، 1400، صفحه 273-292]

 • فرجی، فرحناز اثربخشی درمان چندبعدی معنوی خداسو بر معنویت ادراک شده و خودپنداره−خداپنداره در کارکنان هلال‎احمر دارای نشانه‎های اختلال تنیدگی پس از سانحه [دوره 15، شماره 28، 1400، صفحه 185-201]

 • فرخی، نورعلی بازنمایی فرآیند نمود باور به خدا و روز قیامت در تاب آوری زلزله زدگان: یک مطالعه کیفی [دوره 15، شماره 28، 1400، صفحه 131-154]

 • فیضی، اسماعیل تبیین و نقد سبک تربیتیِ مبتنیِ بر رویکرد فازی بر اساس دیدگاه ائمه اطهار(ع) [دوره 15، شماره 28، 1400، صفحه 155-184]

ق

 • قاسمی، سید امیر حسین مقایسه میزان هوش معنوی و شادکامی افرادی که در پیاده‌روی اربعین شرکت کرده‌اند با افرادی که شرکت نکرده‌اند [دوره 15، شماره 28، 1400، صفحه 255-272]

ک

 • کاویانی، محمد تحلیل‎ روان‎شناختی آیات قرآن به‎مَثابه یکی از مؤلفه‎های مکتب ادبی (معاصر) [دوره 15، شماره 28، 1400، صفحه 53-73]

م

 • مرتضوی، سید ابراهیم تحلیل‎ روان‎شناختی آیات قرآن به‎مَثابه یکی از مؤلفه‎های مکتب ادبی (معاصر) [دوره 15، شماره 28، 1400، صفحه 53-73]

ن

 • نوحی، شهناز اثربخشی درمان چندبعدی معنوی خداسو بر معنویت ادراک شده و خودپنداره−خداپنداره در کارکنان هلال‎احمر دارای نشانه‎های اختلال تنیدگی پس از سانحه [دوره 15، شماره 28، 1400، صفحه 185-201]

و

 • وحدتی، حجت شناسایی ابعاد نیازهای حیات معنوی منابع انسانی در صحیفه سجادیه [دوره 15، شماره 28، 1400، صفحه 227-253]

ه

 • هوشیاری، جعفر ساخت و اعتباریابی پرسشنامه سنجش مرزهای روان‌شناختی خانواده بر اساس قرآن کریم [دوره 15، شماره 28، 1400، صفحه 7-29]